താമസക്കാരുടെ ക്ഷേമവും സംതൃപ്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്തി ഏറ്റവുംമികച്ച നഗരമായുള്ള ദുബായിയുടെ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. ബോസ്റ്റൺ കൺസൽട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് (ബി.സി.ജി.) നടത്തിയ സിറ്റീസ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഗ്ലോബൽ സർവേയിലാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പദവികൾ അലങ്കരിച്ച് ദുബായ് മുന്നേറുന്നത്. സർവേപ്രകാരം സാമ്പത്തിക അവസരം നൽകുന്നതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ദുബായ്. ലോകത്തെ വൻകിട പട്ടണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് താമസക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ദുബായ് മുൻനിരയിലുള്ളത്. മികച്ച സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ നൽകി ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ 100-ൽ 72 പോയിന്റ് നേടിയാണ് ദുബായ് രണ്ടാംസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ന്യൂയോർക്കാണ് സാമ്പത്തികസേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്.

അധികാരികളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിൽ ദുബായ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അധികാരികളുമായി വിശ്വസനീയമായതും മികച്ച രീതിയിലും ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നഗരങ്ങളിലൊന്നായാണ് ദുബായ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 100-ൽ 73-പോയിന്റ് നേടിയാണ് സിങ്കപ്പൂർ, ടൊറന്റോ എന്നിവയ്ക്ക് പിറകിൽ ദുബായ് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത്. ജീവിതനിലവാരം, സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ, സാമൂഹിക ബന്ധം, വേഗത്തിലുള്ള മാറ്റം, അധികാരികളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള പ്രകടനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊത്തം റാങ്കിങ്ങിൽ ദുബായ് 100-ൽ 55 പോയിന്റ് നേടി.

ലോകത്തെ 70 നഗരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സർവേ നടന്നത്. താമസക്കാരുടെ സംതൃപ്തിയിലും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരുന്നതിലുമാണ് നഗരത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് ബി.സി.ജി. എം.ഡി. ക്രിസ്റ്റഫർ ഡാനിയേൽ അറിയിച്ചു. പ്രതിഭകളെ ആകർഷിച്ച് സാമ്പത്തിക ക്ഷമത ഉയർത്തുക, വൻകിട പദ്ധതികൾക്കായി പരസ്പരവിശ്വാസവും സഹകരണവും വളർത്തുക, വിവിധരീതിയിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക, വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണുക തുടങ്ങിയവയും ഒരു നഗരത്തിന്റെ വിജയം നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് സർവേ വിലയിരുത്തി. ഏത് മേഖലയിലും മുൻനിരയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ യു.എ.ഇ. ഇടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലിംഗ സന്തുലിത സൂചികയിലും യു.എ.ഇ. ആണ് ഒന്നാമത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ആഗോളനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് അഭിമാനകരമായം നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുകയാണ് യു.എ.ഇ.യുടെ ലക്ഷ്യം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here