സൗദിയില്‍ ഇഖാമ, റീ എന്‍ട്രി, സന്ദര്‍ശക വിസ എന്നിവയുടെ കാലാവധി സൗജന്യമായി ജൂലൈ 31 വരെ നീട്ടും. ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. ഇഖാമയും വിസകളും പുതുക്കാനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം വഹിക്കും.

യാത്ര വിലക്ക് നിലനില്‍ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും സന്ദര്‍ശക വിസയില്‍ സൗദിയിലേക്ക് വരാനായി കാത്തിരിക്കുകയും നിലവില്‍ അത്തരം സന്ദര്‍ശക വിസകളുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ വിസാകാലാവധിയാണ് സൗജന്യമായി പുതുക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here